Neler Yapıyoruz

Neler Yapıyoruz?

 

Yaprak Anaokulu olarak, öğrenim süreçlerini belirleyen iki temel unsur “Çocuğun Beklentileri” ve “Ebeveynin Beklentileri” kavramlarının önemi ve içeriği olduğunun farkındayız. Bu farkındalık ile hem ebeveynin hem de çocukların beklentilerini karşılayan bir sistem kurduk.

Bütünsel leşmiş Eğitim Programı diye adlandırdığımız bu program, iki ana fikirden yola çıkmıştır. Birincisi, her çocuk kendine özeldir ve tek bir yöntemle gelişimine katkıda bulunmak imkânsızdır. İkinci ve en önemli bulduğumuz ise,  düşünceyi çocuğa kabul ettirmek yerine, çocuğa düşünmeyi öğretmektir.

Çocuklar nasıl tek tip değil ise, elbette onlara sunacağımız eğitim sistemi de tek tip olmamalıdır. Eğitim Programı ne kadar zenginleştirilirse, birçok eğitim modelinin ve uygulamanın, çocuklarımıza, çocukların içinde bulundukları kültüre, öğretilecek materyale en uygun ve en işlevsel olan taraflarını içerir nitelik de olmalıdır.

 Programlarımız da okuldaki eğitim süreci bütünsel olarak ele alınır. Öğrencilerin eğitim öğretim prensipleri ve duygusal gelişimleri yakından takip edilir. Reel (gerçekçi) amaçlar ve beklentiler oluşturulur. Çocuğun dinleme, fikir edinme, var olan fikri geliştirme ve uygulama becerisi geliştirilir. Ayrıca, öz sorumluluk ve gerçek özgüven kazandırma çalışmaları yapılır. Sosyalleşme süreçlerinde doğru modeller sunulur. Çocuğa özel ve değerli olduğu duygusu kazandırılır. Duygularını adlandırmalarına yardımcı olunur ve olumsuz duyguları doğru bir şekilde ifade etme becerisi kazandırılır.

Eğitimcilerimiz, kararlılık, tutarlılık ve şefkat üçlüsünü yeterli ve doğru kullanırlar. Saygılı ve hassas iletişim kurarak çocukların iletişimde doğru yolları kullanmaları için model olurlar.

Tüm okul programlarımızda sonuca değil sürece yoğunlaşan bir yaklaşımla, çocuklarımızla çocuk olmanın ve öğrenme yollarını keşfetmenin zevkine varıyoruz.

Okul öncesi eğitimi veren okulumuzun eğitim programının temel amacı; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek, temel becerileri kazandırmak, olumlu benlik kavramı geliştirmesine, kendini ifade etmesine, özdenetim kazanmasına olanak tanımak, öğrenme isteği ve merak duygusu uyandırmak, yaratıcılıklarını geliştirmektir.

Yaprak Anaokulu, çocuklarımıza özgür bir ortamda konuşma ve düşüncelerini açıklama imkânı sağlar. Çocuğun toplum içinde özgüven sahibi, kendini rahat ifade edebilen bir birey olmasını hedefler.

0-6 yaş dönemi çocuklar için dil gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir, bu yaş aralığında ikinci bir dilin de rahatlıkla algılanabileceği göz önünde bulundurularak, evrensel bir dil olma özelliği kazanmış İngilizce dili eğitiminin Yaprak Anaokulu olarak gerekliliğine inanıyoruz ve eğitim programımızda İngilizce diline geniş yer veriyoruz.

 

 

 

ÇİZGİMİZDEN ÖDÜN VERMEDEN

SİZLERLE EL ELE EĞİTİMDE 16.YIL